Implanty składają się z kilku rodzajów, z których każdy pełni określone funkcje, co wskazuje na wszechstronność implantów tego producenta. Z czterech implantów dentystycznych możesz wybrać ten, który jest idealny dla konkretnego przypadku.

Struktura i jakość powierzchni implantów jest jednym z kluczowych czynników w osiąganiu optymalnej osseointegracji. Liczne badania wykazały wpływ tych cech na procesy gojenia pooperacyjnego i wzrostu tkanki bezpośrednio na powierzchni implantu. Po 5 latach intensywnych badań naukowych AlphaBio Tec opracował wyjątkową mikromechaniczną i biologiczną powierzchnię NanoTec , stosowaną do implantów prawie wszystkich swoich systemów.

Powierzchnia NanoTec TM jest wynikiem wieloetapowego procesu, który zasadniczo polega na piaskowaniu korpusu implantu proszkiem tlenku tytanu składającym się z cząstek o wielkości od 20 do 40 mikronów, a następnie podwójnym trawieniem kwasem termicznym w celu uzyskania mikroporowatości od 1 do 5 mikronów. Ta struktura powierzchni NanoTec umożliwia wchłanianie krwi bezpośrednio do mikroporów natychmiast po założeniu implantu. Zwiększa to niezawodność przyłączenia włókien fibrynowych do powierzchni implantu w powstałym skrzepie krwi, co z kolei jest kluczem do zagwarantowanego rozwoju osteogenezy kontaktowej. Zatem powierzchnia NanoTec, będąca w rzeczywistości katalizatorem i bezpośrednim uczestnikiem procesu osseointegracji, poprawia jakość komunikacji integracyjnej.

Implanty Alpha-Bio są w równym stopniu stosowane do wszczepiania zębów we wszystkich częściach górnej i dolnej szczęki, mogą być instalowane z kością o wysokości zaledwie 2 mm, co pozwala na ich stosowanie w małych ilościach lub niska gęstość kości, bez uciekania się do operacji budowy masy kostnej. Niektóre typy implantów Alpha-Bio można zainstalować natychmiast po ekstrakcji zęba i umożliwiają natychmiastowe obciążenie, w przypadkach, gdy konieczna jest pilna odbudowa, na przykład, jeśli pacjent, z uwagi na cechy aktywności zawodowej, nie może pozostać z przerwami w uzębieniu.

Dowody kliniczne wskazują, że implanty Alpha-Bio Tec zapewniają 98,3% klinicznie udanych wyników przy standardowym protokole chirurgicznym i 99,6% sukcesu przy natychmiastowym obciążeniu funkcjonalnym.

System Alpha-Bio jest wygodny i logiczny w działaniu, co zapewnia implantologowi dodatkowe gwarancje w zakresie zapewnienia wysokiej jakości implantacji. Ale przy wszystkich oczywistych zaletach systemu cena implantów pozostaje akceptowalna dla szerokiego grona pacjentów.

Implanty stomatologiczne Aplha-bio:

Instalujemy również implanty następujących marek: