Zgodnie z ustawą Republiki Białoruś „O ochronie praw konsumentów” nr 90-3 z dnia 9 stycznia 2002 r. instytucja jest zobowiązana do ustalenia okresu gwarancji na odpłatne usługi dentystyczne. Niniejszy Regulamin określa warunki gwarancji odpłatnych usług stomatologicznych oraz tryb ich świadczenia.

Gwarancja to zobowiązanie wobec pacjenta za określony rodzaj usługi stomatologicznej.

Okres gwarancji to czas, w którym ten obowiązek jest spełniony.

1. Okres gwarancji i warunki gwarancji na odpłatne terapeutyczne usługi stomatologiczne.

1.1. Przy układaniu uszczelek z fotopolimerów kompozytowych udzielana jest gwarancja na okres 12 miesięcy. Dotyczy to:

  1. Klasa I wg Blacka, próchnica do ½ higieny jamy ustnej ONI-S=0,6;
  2. Klasa II wg Blacka, próchnica do ½ higieny jamy ustnej ONI-S=0,6;
  3. Klasa III wg Blacka, próchnica do ½ higieny jamy ustnej ONI-S=0,6;
  4. IV klasa wg Blacka, próchnica do ½ higieny jamy ustnej ONI-S=0,6;
  5. Klasa V wg Blacka, próchnica do ½ higieny jamy ustnej ONI-S=0,6.

1.2. Przy nakładaniu plomb z fotopolimerów kompozytowych udzielana jest gwarancja na okres 6 miesięcy. Dotyczy to:

  1. Klasa I wg Blacka, próchnica większa niż ½, higiena jamy ustnej ONI-S=0,6;
  2. Klasa II wg Blacka, próchnica ponad ½ higieny jamy ustnej ONI-S=0,6;
  3. Klasa III wg Blacka, ubytek próchnicowy ponad ½ higieny jamy ustnej ONI-S=0,6;
  4. Klasa IV wg Blacka, próchnica ponad ½ higieny jamy ustnej ONI-S=0,6;
  5. Klasa V wg Blacka, próchnica ponad ½ higieny jamy ustnej ONI-S=0,6.

Uwaga:

Okresy te zalecane są dla pacjentów z próchnicą jedno- i wielokrotną ustabilizowaną lub wolno postępującą.

Z KPU 13-18 – okres gwarancji jest skrócony o 30%;

Z KPU powyżej 18 – okres gwarancji jest skrócony o 50%.

2. Gwarancja nie jest udzielana w następujących przypadkach:

2.1 Higiena jamy ustnej jest niezadowalająca lub zła (OHI-S powyżej 0,6);

2.2 Leczenie endodontyczne zębów, a także leczenie endodontyczne trudnych i (lub) mocno zakrzywionych kanałów korzeniowych;

2.3. Zęby leczone z powodu próchnicy powikłanej i ponowne leczenie;

2.4. Patologia zgryzu: prosty, otwarty, głęboki, krzyżowy, mezjalny, dystalny;

2.5. Zużycie patologiczne;

2.6. Leczenie zębów mlecznych;

2.7. Ruchomość zębów I i II stopnia;

2.8. Lokalizacja ubytku próchnicowego poniżej poziomu dziąseł, z próchnicą korzeni;

2.9. Podczas wybielania zębów;

2.10. Z leczeniem periodontologicznym;

2.11. Podczas leczenia zębów obciążonych zębami antagonistycznymi protezy (przy nieracjonalnie dobranej konstrukcji protezy, w tym na prośbę i nalegania pacjenta);

2.12. Z leczeniem ortodontycznym;

2.13. W leczeniu nieuformowanych zębów;

2.14. Podczas przywracania kąta i krawędzi tnącej zęba;

2.15. Jeśli pacjent ma złe nawyki;

2.16. Brak rozłożenia obciążenia żucia na odbudowywany ząb, tj. przedwczesna protetyka;

2.17. Podczas leczenia określonego kontyngentu (dzieci, osoby niepełnosprawne, kobiety w ciąży);

2.18. Podczas odbudowy zęba, jeśli leczenie endodontyczne zostało przeprowadzone w innej placówce medycznej;

2.19. Z czasowym opóźnionym wypełnieniem (przy głębokiej próchnicy, przy leczeniu endodontycznym);

2.20. Na badaniu profilaktycznym rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Opóźnienie powyżej 1 miesiąca w badaniu profilaktycznym przez pacjenta powoduje utratę gwarancji;

3. Okres gwarancji i warunki gwarancji na usługi stomatologiczne ortopedyczne.

3.1. Gwarancja na okres 1 roku udzielana jest na wszystkie rodzaje struktur ortopedycznych zębów, pod warunkiem spełnienia wszystkich zaleceń i zaleceń ortopedy oraz badań profilaktycznych raz na 6 miesięcy.

Uwaga: jeżeli w okresie gwarancyjnym nie została przeprowadzona korekta częściowej i (lub) całkowitej zdejmowanej blaszki, w tym struktur zatrzaskowych, okres gwarancji wynosi 6 miesięcy;

3.2. Gwarancja na okres 1 roku udzielana jest na konstrukcje odlewane, metalowo-ceramiczne, metalowo-akrylowe w przednim odcinku łuków zębowych, pod warunkiem występowania grup żujących zębów i (lub) nieodtwarzania grup żujących zębów ze strukturami ortopedycznymi.

Uwaga: w przypadku braku grup żujących zębów i (lub) odbudowy grup żujących zębów o struktury ortopedyczne – okres gwarancji wynosi 6 miesięcy;

Gwarancja na wszczepiony, osseointegrowany (określony przez lekarza) implant i jego elementy wynosi 2 lata od daty osadzenia protezy na implancie.

4. Gwarancja nie jest udzielana w następujących przypadkach:

4.1. Ze wskaźnikiem higieny jamy ustnej ONI-S powyżej 0,6;

4.2. Jeśli istnieją warunki do tworzenia traumatycznych węzłów w jamie pacjenta;

4.3. W przypadku zniszczenia i (lub) przerzedzenia korzenia zęba poniżej poziomu dziąsła, przy wykonywaniu odlewanych wkładów do kikutów;

4.4. W obecności złych nawyków u pacjentów;

4.5. Z irracjonalnie dobranym projektem podczas protetyki, w tym na prośbę i nalegania pacjenta;

4.6. W przypadku braku lub nieterminowego dostarczenia umowy i innych dokumentów (zaświadczenie o osobie niepełnosprawnej, paszporty itp.) przy świadczeniu ortopedycznych usług stomatologicznych;

4.7. Przy niezadowalającym leczeniu endodontycznym zębów.

Uwaga: pacjent musi wiedzieć, że ewentualne powikłania, wykryte w odpowiednim czasie podczas badania kontrolnego i odpowiednio usunięte przez lekarza dentystę (czyli zgodnie z przyjętymi metodami), nie spowodują uszczerbku na jego zdrowiu.