informacje ogólne

Dentysta - chirurg
 • Doświadczenie - 9 lat
 • Chirurgiczny etap przygotowania do protetyki
 • Operacje oszczędzające zęby (resekcja, cystektomia, cystotomia)
 • Otwarta i zamknięta winda zatok
 • Operacje rekonstrukcyjne tkanek miękkich w okolicy zębów i implantów
 • Praca z różnymi typami systemów implantologicznych (Osstem, Megagen, MIS, Straumann, Nobel Biocare, AlphaBio)
 • Leczenie implantologiczne całkowitego bezzębia zgodnie z protokołem all-on-4/all-on-6
 • Usuwanie guzów, torbieli i ropni dziąseł
 • Ekstrakcja zębów o dowolnej złożoności
 • Leczenie chorób ropno-zapalnych

Edukacja

 • 2013 —
  Białoruski Państwowy Uniwersytet Medyczny, specjalność "Stomatologia"
 • 2013-2014 —
  Staż w Stomatologii

Ustawiczne kształcenie

 • 2014 —
  Absolwent Państwowej Placówki Edukacyjnej BelMAPO w specjalności „Chirurgia Szczękowo-Twarzowa” uzyskał kwalifikację: „Chirurg Szczękowo-Twarzowy”
 • 2014 —
  Udział w seminarium „Badanie osób w celu określenia stanu upojenia alkoholowego i (lub) stanu spowodowanego użyciem środków odurzających, psychotropowych lub innych środków odurzających”
 • 2015 —
  Zaawansowane szkolenie w Państwowej Placówce Oświatowej BelMAPO w ramach programu „Nowoczesne zasady leczenia chorób zapalnych i urazów okolicy szczękowo-twarzowej”
 • 2015 —
  Udział w I Międzynarodowym Mińsku Forum Medycznym
 • 2016 —
  Przypisano drugą kategorię kwalifikacji
 • 2016 —
  Ukończyłem kurs implantologiczny „Wprowadzenie do implantacji stomatologicznej”
 • 2017 —
  Udział w Międzynarodowym Kongresie Implantacji Stomatologicznej „RADIX Implant System”
 • 2017 —
  Udział w seminarium autorskim Lilii Kochetkovej „Harmonizacja proporcji twarzy”
 • 2017 —
  Zaawansowane szkolenie w Państwowej Placówce Oświatowej BelMAPO w ramach programu „Informatyka medyczna i technologie komputerowe”
 • 2017 —
  Zaawansowane szkolenie w Państwowej Instytucji Oświatowej BelMAPO w ramach programu „Podstawy zarządzania opieką zdrowotną w Republice Białorusi”
 • 2018 —
  Udział w II Międzynarodowym Kongresie "Implantologia Stomatologiczna - 2018"
 • 2018 —
  Zaawansowane szkolenie w Państwowej Placówce Oświatowej BelMAPO w ramach programu „Farmakologia Kliniczna”
 • 2018 —
  Udział w I Ogólnopolskim Kongresie „Chirurgia Plastyczna i Kosmetologia”
 • 2018 —
  Kurs Eduarda Kima „Podstawowe zasady protetyki na implantach”
 • 2018 —
  Udział w konferencji „Rzeźbienie twarzy. Technologie wtrysku BI SOFT»
 • 2019 —
  Zaawansowane szkolenie w zakresie stażu klinicznego Państwowej Placówki Oświatowej BelMAPO w specjalności „Chirurgia Szczękowo-Twarzowa”
 • 2019 —
  Kurs „Implanty w przestrzeni estetycznej”, Wilno, Litwa
 • 2019 —
  Kurs „Zarządzanie tkankami miękkimi. rozszczepianie kości. Augmentacja zatok”, Wilno, Litwa
 • 2019 —
  Udział w seminarium „Implantacja bezpośrednia w obszarze ważnym estetycznie”
 • 2021 —
  Udział w V Międzynarodowym Kongresie Implantologii Stomatologicznej
 • 2021 —
  Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej „Dzień Stomatologii Wysokiej w Republice Białorusi – 2021”
 • 2021 —
  Szkolenie na seminarium „Sinus lift pełna wersja”
 • 2021 —
  Udział w konferencji „Możliwości „Różowej Estetyki” w Implantologii. Osiąganie wysokich wyników estetycznych»
 • 2021 —
  Udział w zajęciach mistrzowskich „Kierowana regeneracja kości i plastyka tkanek miękkich”
 • 2021 —
  Zaawansowane szkolenie w Państwowej Placówce Oświatowej BelMAPO w ramach programu „Stomatologia Chirurgiczna”
 • 2021 —
  „Rehabilitacja stomatologiczna implantami kątowymi”, Aleksander Daniłow. edukacja stomatologiczna
 • 2021 —
  „Kurs zaawansowany w implantacji: Stabilne sekretarki kości, chirurgia kierowana i planowanie cyfrowe”, Ruslan Khalit. edukacja stomatologiczna
 • 2021 —
  „Przewidywalny lifting zatok”, Pascale Valentini, Dong-Seok Sohn, Michele Jacotti, Nicolas Aronna Mallia, Samvel Bleyan. TECHNOLOGIA MEDYCZNA OHI-S
 • 2021 —
  "Efektywność. Precyzja. Uproszczenie leczenia implantologicznego”, Patrick Palacci. TECHNOLOGIA MEDYCZNA OHI-S
 • 2021 —
  „Natychmiastowa implantacja. Przeszczep kości. Praca z tkankami miękkimi, Wiaczesław Kulikow. TECHNOLOGIA MEDYCZNA OHI-S
 • 2021 —
  „Wyzwania all-on-4: totalna rehabilitacja”, Paulo Malo, Andreia Rodrigues, Pedro Sobreira. TECHNOLOGIA MEDYCZNA OHI-S
 • 2022 —
  „Wszystko na implantach 4/6. Sekrety techniki”, Dobritsky Anton, Sheleg Vladimir. edukacja stomatologiczna
 • 2022 —
  „Augmentacja kości: wszystkie techniki”, Serif Kusuk, Boris Bernatskiy, Angelo Cardarelli, Michele Jacotti, Gurien Demiraqi, Fabrizio Belleggia, Roberto Rossi, Alejandro Vivas Rojo, Javier Mayor Arenal. TECHNOLOGIA MEDYCZNA OHI-S
Umów się na spotkanie lub skonsultuj
Oddzwonimy w ciągu 15-20 minut.

Dokumenty

Сертификат Евгения Лишика о прохождении обучения в СтомАкадемии по программе Все на 4/6 имплантатах. Секреты методики
Сертификат Евгения Лишика "Все на 4/6 имплантатах" СтомАкадемия 2022год
Сертификат Евгения Лишика Выбор системы all-on-4 для лечения полной адентии
Сертификат Евгения Лишика Выбор системы all-on-4 для лечения полной адентии
Сертификат Евгения Лишика Продвинутый курс имплантации. СтомАкадемия 2021год.
Сертификат Евгения Лишика Продвинутый курс имплантации. СтомАкадемия 2021год.
Сертификат Евгения Лишика Стоматологическая реабилитация с помощью ангулированных имплантов СтомАкадемия
Сертификат Евгения Лишика Стоматологическая реабилитация с помощью ангулированных имплантов. СтомАкадемия
Все техники Аугментации
Сертификат Евгения Лишика. Все техники Аугментации.
Сертификат Евгения Лишика. Немедленная имплантация. Костная пластика и работа с мягкими тканями.
Сертификат Евгения Лишика. Немедленная имплантация. Костная пластика и работа с мягкими тканями.
Сертификат Евгения Лишика. Предсказуемый синус лифтинг.
Сертификат Евгения Лишика. Предсказуемый синус лифтинг.
Сертификат Евгения Лишика. Эффективность, Точность и Простота имплантологического лечения.
Сертификат Евгения Лишика. Эффективность, Точность и Простота имплантологического лечения.